Lovecraft születése - A lélek genezise

A nyugati spirituális felfogás egyik alapvető műve Platón Az állam című munkája, annak is az a része, amelyet Er látomásának neveznek. Ez a rövid allegorikus történet a lélek megszületés előtti és halál utáni életéről ír. Később Platón követői részletesebben is kidolgozták ezt a tant, közülük legteljesebb formában a 2. századi Numéniosz, akinek nézeteit Porphüriosz, Macrobius és Proklosz tudósításaiból ismerjük.

Numéniosz – részletesen kidolgozva Platón mítoszát – azt írja, hogy a lelkek a Tejútról származnak, és megszületés előtt a bolygószférákon haladnak keresztül. Az áthaladás közben a lélek a bolygóktól erényeket és hibákat vesz át, így mire elér a földi szférához, kialakul a személyisége, és a személyiségéből következő sorsa. A halál után az út fordítottan zajlik: emelkedés közben a lélek ruhadarabokként leveti az erényeket és hibákat, míg teljesen megszabadulva ezek kötöttségétől vissza nem jut a Tejútra.

A fenti elképzelés természetesen csak egy lehetséges leírása a lélek genezisének és apogenezisének, de mindenképpen jól tudja illusztrálni az asztrológiai felfogást. Az asztrológiában ugyanis az erények és hibák a bolygók adományai. Azonban a bolygók nativitásbeli állása csak azt tudja megmutatni, az adott bolygó a szülöttnek inkább erényeket és kedvező sorsot, vagy hibákat, hányattatott életutat képes adni: azt, hogy éppen mit ad a konkrét esetben, itt is csak a részek segítségével dönthetjük el.

Lovecraft képleténél is célszerű kívülről befelé haladni: a Szaturnusztól a Holdig. A Szaturnusz része, amelyet a hagyomány a Büntetés Részének nevez, arról ad felvilágosítást, hogy a szülött mennyire csodálkozik rá magára, pontosabban arra a tényre, hogy testben létezik. Egyúttal ez azt is jelenti, mennyire fogja saját bőrén érzékelni a sorsát, mennyire tudja felfogni, hogy akár jó, akár rossz események történjenek, az a belső valóját nem érinti. Ez a rész a Bakszarvú alakjába, a 4. területre kerül: a szülött tehát a családhoz, a gyökerekhez tartozás révén definiálja magát. A Hold, amely trigonális aspektust vet rá, ez tudatossá teszi: Lovecraft felismerte, és vállalta a hagyomány iránt való érdeklődését, rajongását. Ura, a Szaturnusz ennek az énnek a megjelenését minősíti: semleges állapota, mérsékelt ereje azt mutatja, hogy a szülött hol jól, hol rosszul viszonyul a dolgokhoz az életben a maga szempontjából, viszont mivel ezt egy kártevő jelzi, bizonytalan, és nehezebben vállalja magát.

Ehhez járulnak azok a jelzések, amelyeket a Jupiter, és az általa megjelenített Győzelem Része képvisel. A rész maga a 6. területre, a Halak alakjába kerül: ez a tény jelzi azt, hogy Lovecraft céljait a sorsszerű események nem engedték érvényesülni. Mindez intellektuális krízist okozott számára – mutatja a Merkúr diametruma. Egyébiránt a Jupiter is tanúskodik arról, hogy Lovecraftnál a mértékletesség erényének, azaz a választandó és elkerülendő dolgok tudományának ideális foka eltért attól, amely más embereknél megszokott: enyhén jó minősége, ám sújtott állapota mutatja, hogy bár általában jó döntéseket tudott hozni, ezen döntések végső soron csak bizonyos mértékig tudták életsorsát javítani.

A következő lépés a Mars, a hozzá tartozó Bátorság Része, valamint magának a bátorság erényének vizsgálata. Ez a rész a felkelő fok közelébe kerül, jelezve, hogy Lovecraftban elegendő tetterő volt. A fáradhatatlan tevékenységet, amely gyermekkorától jellemezte, a Mars könnyű aspektusa is felerősíti. Sajnos azonban itt is érzékelhető a sorsszerű háttérbe szorulás, amely a rész ura, a Vénusz helyzetéből következik: kiváló, szenvedélyes indíttatás, de ez olyan helyen csapódik le, ahol a szülöttnek vajmi kevés előnyt hoz: a szorgalom a saját kis egyéni világra korlátozódott, az élet egyéb területein, főként a külvilágban ebből kevés tudott realizálódni.

A Nap és a Szerencse Része vizsgálata adja meg az utolsó, ám legfontosabb tényezőt, amelyet a korábbiakkal kiegészítve teljesen megismerhetjük azokat a jelzéseket, melyek a négy klasszikus erény, és következésképpen az életsors alapvonalai körébe tartoznak. Az erről tanúskodó Fortuna a Mars mellett, a 2. területen tartózkodik. Ez mutatja, hogy a választott tevékenység az anyagiak területén realizálódhat, de csak realizálódhatna, mivel a Mars, de a Szaturnusz is erősen sérti. Ebből a tényből már lehet arra is következtetni, hogy az életsorsában nem várható nagy gazdagság, de a konkrétumokért újabb vizsgálatokat kell majd lefolytatni. Egyelőre bennünket az érdekel, hogy a jólét, amelynek nem feltétlenül kell anyagi jólétet jelentenie, ám Lovecraft esetében szorosan összefügg ezzel, vajon milyen módon jelenik meg, milyen kapcsolatban áll a belátás erényével. Itt megint a Jupiterhez kanyarodunk vissza: a jó szándék megvan, a tetterő viszont hiányzik, így a belátás, a teendő és elkerülendő dolgok tudománya a szülött esetében a halogatással, döntésképtelenséggel összefüggően nem tud jobb életsorsot teremteni.

Eddig tartott a klasszikus erények és az életsorsra vonatkozó szerepük foglalata, amelyekből már azt is előre tudtuk vetíteni, hogy Lovecraftnek életútján számos akadályra kellett számítania. A következők ennek fényében kiegészítő jelzéseket adnak. Elsőként a Lovecraftnál a Jupiterhez egészen közel eső vénuszi Szeretetrész alapján megállapítható, hogy milyen módon működtek benne a vágyak: éppen ez a helyzet mutatja, hogy érzelmei leginkább a családjához kötötték. A Jupiter ezt még inkább felerősíti, ám éppen a hátrálás akadályozza meg, hogy a kötődés valahová fejlődhessen, az élet során alakulhasson. A rész ura, a Szaturnusz azt is megmutatja, hogy kötődés még a barátok viszonylatában alakulhat ki.

Az értelem kifejezési képességét tudjuk vizsgálni a Merkúr, valamint a Szükségszerűség Része kapcsán. Ez a rész a 3. területen kiválóan érvényesül, ura, amely szintén a Szaturnusz, pedig jelzi, milyen határokig tudja a szellemi képességeit érvényesíteni. Mint arról már volt szó, a tartózkodás, önelemző attitűd jellemzi ebben.

Végül a Hold, és a hozzá tartozó rész, a Lélek Része kerül terítékre. Ez a rész Fortuna párja, csak míg annak jelzései a külvilágban, úgy a Léleké, a Daimóné a pszichében jelentkeznek. Lovecraft esetében Daimón a 11. területen, a Nap közelében és uralma alatt helyezkedik el. Ez az elrendezés azt mutatja, hogy élénk belső életet él majd szülöttünk, amelyet tudatos elhatározásból ápol. Mindez a belső élet, a képességek, a befelé és a régi dolgok felé fordulás mutatja azt, ki is fogja élni azt az életet, amelynek alapvonalait a következő alkalommal vizsgáljuk.