A klasszikus születési asztrológia 3.

Miután feltérképeztük, hogy az asztrológiai ítéletalkotásnak milyen eszközei vannak, és hogy ezeket az eszközöket milyen stratégia szerint vethetjük be egy kérdőasztrológiai vizsgálat során, ideje, hogy rátérjek, hogyan néz ki egy hasonló stratégia a születési asztrológiai gyakorlatban.

Az ítéletalkotás stratégiája a születésekben

A kérdéseknél egyszerű stratégiát alkalmazunk: az előzetes megfontolások után kiválasztjuk a jelölőket, ezeket értékeljük mind önállóan, mind kapcsolatrendszerükben, hogy azután a vizsgálati eredmények alapján elkészíthessük a bírálatot, valamint ennek segítségével végül választ adjuk.

Az előzetes megfontolásoknak a születéseknél megfelel a születési idő ellenőrzése. Noha sokaknak ilyenkor a születési idő pontosítása (és ha szeretjük anyanyelvünket, semmiképpen sem bepontosítása) juthat eszébe, a születési idő ellenőrzése annyit jelent, hogy tisztázzuk, honnan is származik az adat, mennyire tekinthető megbízhatónak. Lois Rodden amerikai modern asztrológus erre dolgozott ki egy hasznos értékelési skálát (Rodden rating).

A Rodden-skálán hét fokozat van, azt pedig, hogy egy születési időpont melyik fokozatba kerül, a forrása határozza meg. Az AA (accurate accurate) a legmagasabb fokozat, ide tartoznak a család által vagy hivatalosan feljegyzett adatok. Ezt követi az A (accurate), ahol az időpontot maga a személy vagy hozzá közelálló személy visszaemlékezése adja. Ha az időpont viszont önéletrajzban vagy a személyről más által írt életrajzban jelenik meg, és nem hivatkozik megbízhatóbb forrásokra, akkor az alkalmazott fokozat a B (biography). Ezek azok a fokozatok, amelyek viszonylag megbízható forrásokat feltételeznek; ez persze nem jelenti azt, hogy a születési időpont is tökéletesen megbízható lesz, de minél inkább olyan a forrásunk, hogy megbízhatónak illene lennie, annál valószínűbb, hogy elkerüljük a durva hibákat.

Rodden szerint – és ezzel én is tökéletesen egyetértek – a további négy fokozatú születési időpontokkal foglalkozni nemcsak kockázatos, hanem kifejezetten fölösleges. Ezek a C (caution), a D (dirty data), az X és XX kategóriák: a C alkalmazandó, ha forrás nincs megadva; a D fokozatba kell sorolni a forrás megbízhatóságát, ha több eltérő adat ismert, és egyik sem sorolható a C-nél feljebb; az utolsó kettő pedig arra az esetre vonatkozik, ha nem ismerjük az időpontot, vagy akár magát a születés napját.

Ez a skála segíthet abban, hogy felmérjük a születési időt adó forrásunk elvi megbízhatóságát. Természetesen itt is rugalmasnak kell lenni: hírességek esetén indokolt a nagyobb körültekintés, nem is beszélve a mozgalmárokról, akik időnként még a születési évüket is meghamisították. Éppen ez az egyik oka annak, hogy semmilyen szinten nem foglalkozom magyar celebritások születésével, és a közkézen forgó, legjobb esetben is csak C fokozatú adatokat tartalmazó hazai adatbankokat sem tartom használhatónak.

Miután megállapítottuk a forrásunk megbízhatóságát, és nagyjából képet kaptunk arról, mennyire bátran használhatjuk az időpontot, továbbléphetünk. A kérdéseknél ilyenkor a kérdéshez illő taktika alapján a jelölők kiválasztása, értékelése és értelmezése következett. A születések esetében viszont sohasem csak egyetlen kérdésre keressük a választ, hanem több, értelmesen egymásra épülő kérdést vizsgálunk, amelyek kapcsán már nemcsak a területek, hanem a természetes jelölők és a részek is érdekessé válnak. Az elbírálás tehát olyan, mintha több kérdést akarnánk megválaszolni ugyanabból a csillagzatból kiindulva, és minden egyes összetevő esetében jól kell kiválasztanunk a taktikánkat.

Felmerülhet a kétely, hogy ennyi jelölő egyidejű figyelembevétele vajon lehetséges-e egyáltalán, és hogy mit lehet tenni az egymásnak ellentmondó jelzéseknek. Valóban, a jelölők ezen gazdagsága nehézzé teszi az elbírálást, de ez az egyetlen módja annak, hogy ne csak egy sematikus bírálatot adhassunk. Az élet ugyanis elég hosszú ahhoz, hogy egyes területeken bizonyos mértékig változzanak a tendenciák: sokan vannak olyanok, akik például nem egész életükben gazdagok, hanem csak azzá lettek, vagy valaha azok voltak. Ha egyetlen jelölőre tesszük fel a bírálatunkat, akkor az ilyen változások megragadására nem leszünk képesek.

Miután az összes kérdésre bírálatot adtunk, lényegében mindenünk megvan a válaszhoz, de dönthetünk úgy is, hogy a leírás mellett előrejelzést is adunk. És ez egy fontos dolog: előrejelzés ugyanis nincs leírás nélkül. Bármire is számítsunk ugyanis, az előrejelző módszerek, mint a különböző időkormányzók vizsgálata és az éves születéshelyettesítő elbírálása, semmilyen módon nem írhatják felül a születésből megállapítottakat. Ezen túl viszont az előrejelző módszerek arra is alkalmasak, hogy a születési idő esetleges pontatlanságait korrigáljuk, amely visszavezet bennünket a bírálat elejére. Valószínű, hogy egyetlen korrekció nem lesz elegendő, mivel a születés idejét magában foglaló időtartam csak fokozatosan szűkíthető.

Ennyit az elméletről, most jöhet a példa.

Az első lépések

Példaként egy híresség születését választottam. William Bradley, ismertebb nevén Brad Pitt 1963. december 18-án született az Oklahoma állambeli Shawnee településen. Születésének időpontja Central Standard Time zónaidő szerint reggeli 6 óra 31 perc, ami 12 óra 31 perc világidőnek felel meg. Az időpont a szülött közvetlen környezetének egy megbízható tagjától származik, ezért a második, A fokozatba sorolható. Mivel nincs félórára kerekítve, úgy tűnik, indokoltan alapját képezheti egy asztrológiai bírálatnak.

Azt fogjuk vizsgálni, hogy vajon miként alakul a szülött párkapcsolati élete. Ismerve a szülött tágabb és szűkebb társadalmi közegét, nyilván nem fogjuk azt várni, hogy minden futólagos szerelem és kapcsolat felkutatható lesz, de a tartós kapcsolatokra, házasságokra mindenképpen számítunk majd. Ebből a feltételezésből kiindulva először arra keressük a választ, hogy lesz-e a szülöttnek párkapcsolata, és ha igen, mennyi, valamint hogy ezek az élet melyik szakaszában létesülnek és kivel, végül milyen minőségűek lesznek és mi származik belőlük. Ez tehát az átfogó stratégiánk, amelyhez ki kell dolgoznunk a taktikai lépéseket.

Hány párkapcsolata lesz a szülöttnek?

Jelölőként bolygónak a Vénuszt, területnek a 7.-et, résznek pedig a Szaturnuszon és Vénuszon alapuló kapcsolati részt választjuk. A Vénusz jelzi a szülött érzelmi életét: olyan, mintha mondjuk egy zöld színű szűrővel figyelnénk a környezetünket, kizárólag a lét érzelmi aspektusára kihegyezve. Ehhez képest a 7. terület az életnek azt a fejezetét, területét fogja mutatni, amelyhez mindenféle partneri kapcsolat tartozik. Végül a házassági részből arra következtethetünk, hogy mi jut ki részesedésként a szülöttnek a szerelmi ügyekből. Ez a három forrás itt szorosan összefügg.

A Vénusszal kezdjük. Mivel alapvetően arra számítunk, hogy a szülöttnek lesznek kapcsolatai, leginkább az akadályokra koncentrálunk, és csak akkor számszerűsítünk, ha nem látunk komoly problémákat. A Vénusz a Bakszarvúban található, amelynek ő a nappali hármasságura, azaz nappali képlet lévén szolgálaton kívüli, más rendelkezéssel viszont nem bír. Ügyeit ezért háziura, a Szaturnusz fogja intézni, akivel azonban nincs kapcsolata. A Vénusz tehát magára marad, azonban semmi sem akadályozza. Sőt, a Holddal való összevegyülés és a mozgató alakban tartózkodás kifejezetten sok kapcsolatra utal. A szülött érzelmi életét tehát nem gátolja semmi, ellenben igazán mozgalmasnak tekinthető.

A kapcsolati területen nem találunk bolygót, így a háziúrhoz, a Merkúrhoz fordulunk. A Merkúr azonban nem áll kapcsolatban a házával, tehát a jelzéseinek teljes megvalósulására nem számíthatunk. Az viszont itt is látszik, hogy a területet nem akadályozza semmi. Ezért a Merkúrt nézzük, aki a kapcsolatteremtésért felelős jelölő. Nagyjából ugyanaz mondható róla, mint a Vénuszról, azzal a különbséggel, hogy egyáltalán semmilyen rendelkezése sincs saját helyén. Akadály viszont nem éri, és mozgató alakban lévén itt is kapcsolati bőség tapasztalható.

Miután eddig a kapcsolatoknak kifejezetten csak gazdagságát láthattunk, meg kell néznünk, vajon ezzel összhangban jelez-e a kapcsolati rész is. Férfi szülött lévén a −Szaturnusz+Vénusz+AC formulát használjuk, amelynek eredménye a Skorpió 17. foka. Miután a rész a hanyatló 12. területre kerül, úgy tűnik, a tartós kapcsolatok nemigen hullanak a szülött ölébe. És bizony itt akadályt is láthatunk: a Szaturnusz négyszögű alakzatban akadályozza a részt. Ha viszont a Marshoz, a rész házurához és intézőjéhez fordulunk, ugyanott találjuk, mint a Vénuszt és Merkúrt: a Bakszarvúban, miközben kitüntetett és ő alakjának helyettes hármasságura. Kapcsolatban áll a résszel, így amennyiben csak rajta múlik, meg is valósíthatók a jelzései: itt is számos tartósabb kapcsolat, viszont a szülött vágya egy igazán stabil partner mellett való lehorgonyzásra a rész szerencsétlen helyzete és a Szaturnusz támadása miatt nem szavatolt.

A három forrásból származó jelzések ugyanabba az irányba mutatnak, így az egész életre kellőképpen bizonyosak: a szülöttnek élénk az érzelmi élete, számos kapcsolatot létesít, és a tartósabb kapcsolatok sem kerülik el, de itt a sikerek kétségesek. Ebből kikövetkeztethető egy válás vagy azzal egyenértékű kapcsolat-felbomlás.

Ha ennél pontosabban, számszerűsítve szeretnénk a dolgokat látni, meg kell néznünk, hogy hány bolygó található a Vénusz és az égközép között. Összesen négyet láthatunk: a Holdat, Merkúrt, Marsot és Napot. Ebből arra gondolhatunk, hogy legalább négy , esetleg  – a Nap kettős alakbeli elhelyezkedése miatt – öt tartós kapcsolat, házasság várható. (Ezek közül négy már ismertté vált: Juliette Lewis 1989-tól 1993-ig, Gwyneth Paltrow pedig 1994-től 1997-ig volt partnere, Jennifer Annistonnal 1998-ban kezdődött viszonya 2000-ben házassághoz vezetett, majd 2005-ös válása óta Angelina Jolie az állandó partnere.)

Mikor lesz tartós kapcsolata a szülöttnek?

A „mikor” kérdésére adandó válasz részleteiben az előrejelzéshez kapcsolódik, először viszont meg kell határozni, hogy vajon a tartós kapcsolatok általánosságban az élet melyik szakaszára lesznek jellemzőek. A jelölőink maradnak, csak éppen más szemszögből vizsgáljuk őket.

A Vénusz követő területen található, fázisa szerint esti felkelő, mozgása pedig gyors, de lassuló. A követő területi elhelyezkedés azt mutatja, hogy később kell a jelzések megnyilvánulására számítanunk. Azonban az esti felkelő jelleg a késedelem nélküli megvalósulásra utal, tehát bár az érzelmi élet felfokozódása már korán jelentkezik, eredménye később várható. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a gyors mozgás eseménydús magánéletet jelez, amely az idő előrehaladtával egyre kevésbé lesz aktív, megállapíthatjuk, hogy a tartós kapcsolatokban a szülött egyre inkább a megállapodás felé tart, ez viszont inkább az élet középső harmadát érinti.

A párkapcsolati területhez kapcsolódóan a Merkúrt kell megnéznünk. A Merkúr ugyanolyan állapotban van, mint a Vénusz: követő területi, esti felkelő, gyors, de lassuló mozgású. A Vénusznál megállapítottak tehát itt is állnak. Ezért azonnal a rész felé fordulhatunk.

A résznél már megjegyeztük, hogy hanyatló területre kerül, a kapcsolatok tartósságához ez egy kedvezőtlen jelzés volt, mivel olyasmit jelez, amelyről a szülött törvényszerűen lemarad. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül a részt képviselő Marsot, amely szintén követő területi, de éppen készül este eltűnni a Nap sugarai alatt. Ez viszont a tartós kapcsolatok idejét egészen későre tolja ki, de még akkor sem jelent tökéletes zöld jelzést. Viszont annyiban megerősíti az eddigieket, hogy a kapcsolatok csak később válnak tartóssá.

Ha a magánéleti szempontból jelentős életszakaszt némileg önkényesen 20 és 50 éves kor között húzzuk meg, akkor a jelzések alapján úgy 25 éves kortól várhatók komolyabb kapcsolatok, de csak 35-40 éves kortól lehet komolyabb megállapodásra számítani. (Ezt az élet eddig annyiban igazolta vissza, hogy a korai kapcsolatok a 26. és 31. életévben létesültek, a házassághoz vezető kapcsolat a 35. évben kezdődött, a jelenlegi pedig a 41. életévtől tart.)

Folytatás hamarosan.