Az inspirációs tréning 3.

Az előző két bejegyzésben leírt inspirációs tréning egy olyan eljárás, amely a mindennapokban is használható megoldást nyújt a káros érzelmektől, a helytelen döntésektől és cselekvésektől való megszabadulásra. Azonban nem véletlenül neveztem „tréningnek”: ahhoz ugyanis, hogy valaki éles helyzetben is végre tudja hajtani, gyakorolni kell. A gyakorlásra pedig mindennél jobb lehetőséget nyújt az időtörténetekbe való képzeletbeli belehelyezkedés.

Asztrológiai kérdést kétféle ügy válthat ki az emberből: olyan, ami már megvalósult, és olyan, ami még nem megvalósult. Tibi történetében mindkét motívum megjelent: csalódott a barátaiban (végső soron ez az esemény vezetett el az asztrológiai kérdésfeltevésemhez), tehát ez a megvalósult ügy; a választott életútja azonban még nem bontakozott ki.

Megvalósult ügyek: időtörténetek a második fázisra

A megvalósult ügyekben már van egy adott helyzet, így a tréning első fázisát erre a helyzetre kell alkalmazni. Tibi ügyében a fájdalmat jelentő csalódottságérzést kell megkerülni az értelmezésektől megszabadított képzettel: hogy valójában csak annyi történt, hogy Tibi és a barátai beszélgettek, Tibi kommunikációja pedig nem volt olyan sikeres, mint amilyenre számított, és hát sajnos ez egy nem tőle függő dolog. Amikor pedig elérte az érzelemmentesség állapotát, megismételhetjük az első fázist azzal az időtörténetbeli megállapítással, hogy a barátai más keretekben gondolkodnak: mi van akkor, ha ez a helyzet? Az értelmezésektől megszabadított második képzet lehet az, hogy minden ember saját maga alkotja meg a képzeteit, és ezzel Tibinek szintén nincs semmi dolga.

Most már tovább lehet lépni a második fázisra, amelyből az első lépés a szerepválasztás. Ezen a ponton kapcsolódik be az időtörténet másik megállapításába való képzeletbeli belehelyezkedés: hogy a baráti kapcsolat ideális állapota az, amikor kölcsönösen örömteli és gyümölcsöző, és osztoznak a hitben (abban az érzésben, hogy vannak olyan dolgok, amelyekben érdemes bízni) és az értékekben (abban, hogy ezek pontosan mik). Ezeket a képeket kell átgondolni. Egyetért velük, vagy másképpen gondolja? Mit tenne hozzá és mit venne el belőle? Egy sor kérdést kell átgondolni, hogy eljusson addig a pontig, amikor világossá válik, hogyan tud barátaival szemben „jó barátként” úgy cselekedni, amellyel lehetőség szerint jobb emberré válik. Ha ez már megvan, akkor újraértelmezheti a képzetét, és a konzultáció után továbbléphet a helyes cselekvés felé.

Nem megvalósult ügyek: időtörténetek mindkét fázisra

Amikor viszont nem megvalósult ügyekről van szó, az időtörténetek már az első fázishoz is kínálnak belehelyezkedési tréninget. A Tibi választott életútjával kapcsolatos megállapításokból két ilyen volt: hogy ez az út a választott sorsa, de ha tényleg ezt választja, kiszámíthatatlan fordulatokra, kudarcokra és anyagi veszteségekre számíthat. Mivel a második megállapítás az elsőtől függ, először ezzel kell kezdeni, és az első fázis gyakorlásához végletesen felerősíteni. Mi van akkor, ha évek múlva rájön, hogy teljesen rossz úton jár? Képzelje el! Képzelje el a konkrét helyzetet, a hirtelen rátörő felismerés gyötrelmét, a leküzdhetetlen vágyat arra, hogy inkább egy kiszámítható előrelépést kínáló helyen dolgozzon! Amikor ezt a képet sikerült aprólékosan maga elé képzelnie, és az érzelmeit is tetőpontra hevítette, nekiállhat a hárítások és törekvések vizsgálatának, és lezárhatja az első fázist.

De mielőtt még a kudarcokkal foglalkozna, tovább kell lépnie a második fázisra. Ehhez adnak muníciót az időtörténetnek azon megállapításai, amelyek a sikeres vezetéshez szükséges feltételeket (határozott, de a körülményekhez igazodó irányítás és másokat igazságosan kezelő, pártatlan és udvarias attitűd) mutatták meg. Ismét az a kérdés, hogy egyetért-e a megállapításokkal, hogy ezek a „jó vezető” tulajdonságai és attitűdjei, mit tenne hozzájuk és mit venne el belőlük, és így tovább. Ezen a vonalon haladva kell végigmenni a második fázison.

És most ismét visszatérhetünk az első fázishoz, a kudarcokhoz kapcsolódó időtörténetbeli jelzést felhasználva. Ez is fel kell erősíteni: képzelje el, hogy morális és anyagi csődbe jut. Képzelje el a helyzetet a lehető legplasztikusabban! Amikor sikerült ezt is megtenni, akkor ismét megvizsgálhatja a hárítások és törekvések vizsgálatát, és végigmehet az első fázison. Ezután már csak azon kell gondolkodni, hogy az előzőleg elvégzett második fázis tanulságait mennyire módosítják az új első fázis tanulságai. Ha pedig ennek az ismételten elvégzett második fázisnak is a végére jutott, a tréning elérte célját.

Tibi ügye elég összetett volt, a kérdést pedig én tettem fel: ezért lenne ennyire bonyolult a tréningbeli kezelése. De minél konkrétabb a kérdés, annál célzottabb a tréning is. Az előző bejegyzésekben szereplő B. például, miután már eljutott az első fázis végére, dönthet úgy, hogy feltesz egy célzott kérdést a második fázis elején lévő szerepválasztásnál; például azt, hogy „akarok még X. partnere és Y. barátja lenni?”

Születésasztrológiai időtörténetek

Mindeddig csak arról írtam, hogy az inspirációs kérdésasztrológia által nyújtott időképek hogyan használhatók fel az inspirációs tréningben, ha konkrét, de időleges ügyekről van szó. Az időtörténetek tréningbeli használatának azonban még ennél is nagyobb perspektívája van, ha a születésasztrológiát is bevonjuk. Ennek két alkalmazásmódja lehet.

Az egyik mód egy konkrét, de életünkben állandó vagy visszatérő ügy vizsgálata. Ilyen az, amikor valaki úgy érzékeli, hogy minden párkapcsolatba ugyanazokat a kudarcokat éli meg. Ilyenkor a születési időképet ugyanúgy elemezzük, mintha egy kérdés időképe lenne; mert tulajdonképpen a kérdések „általános kezdet” osztályánál még általánosabb, nem kifejezetten időszerű ügyek tartoznak ebbe a kategóriába.

A másik mód egy-egy életterület, vagy az életterületek összességének vizsgálata. Ez némileg hasonlít a számtalan irányzatban használatos születési horoszkópelemzéshez, csakhogy a második vagy mindkét fázishoz tartozó belehelyezkedéshez ad támpontokat. Például valaki a gyerekek kérdésével akar foglalkozni: ha jóslásra vállalkoznánk, azokra a kérdésekre akarnánk választ találni, hogy az illetőnek hány gyereke lesz, mikor, milyen neműek, és milyen lesz a viszonyuk. Az inspirációs asztrológiával választ tudunk adni ezekre a kérdésekre, de nem olyan értelemben, hogy „ez lesz”, hanem hogy egy lehetséges alternatívát látunk, amelyet a tréningben fel kell dolgoznunk. Mi van akkor, ha egy negyvenhez közelítő, gyermektelen, de gyerekre vágyó nő a kliens, és egy olyan időtörténetet látunk, amely gyermektelenséget mutat? Természetesen itt is elő kell szűrni a kérdést a hasznosság kritériuma szempontjából, de ha ezen a szűrőn átment, akkor a legjobb feldolgozási lehetőséget az inspirációs tréning nyújtja.

Pozitív időtörténetek

Az eddigiekből úgy talán tűnhetett, hogy az időtörténetek egyfajta stressz-szimulátorként működnek, amely nyilván akkor működhet jól, ha kivétel nélkül negatívak – a szellemvasút is csak akkor tölti be a szerepét, ha elejétől a végéig ijesztget. Azonban az időtörténetek tekintélyes hányada teljességgel pozitív. „Megnyerem a lottót?” „Igen, telitalálatos szelvénnyel!” – bármikor kijöhet egy ilyen időtörténet is.

Bármennyire hihetetlennek tűnik első ránézésre, ezek is olyan időtörténetek, amelyek jelzéseit ugyanúgy fel kell dolgozni, mint a negatívakét. Ugyanis bármekkora örömöt is jelent egy lottónyeremény, a statisztikák azt mutatják, hogy a lottónyertesek eltékozolják a pénzüket, és utána ugyanoda, ha nem mélyebbre süllyednek vissza, ahol voltak, siralmas nyomorúságba. A tréning a látszólag jó dolgokra vonatkozólag is edzést nyújt, ami azért is szükséges, mert mint az első részben láthattuk, a sóvárgásnak és élvezetnek nevezett indulatok ugyanannyira károsak, mint a félelem és fájdalom. A szerencse gyakran önteltté és elbizakodottá teszi az embert, amely nem a boldogság receptje; ezeket a súlyos mellékhatásokat kúrálhatja a tréning.

* * *

Ezzel véget ért az inspirációs asztrológia és az inspirációs tréning bemutatása. Működőképesek egymás nélkül is, de a maximális potenciált a kettő kombinációja adja.

A továbbiakban négy szálon fogok haladni tovább:

  1. Az első szál marad a klasszikus asztrológia, mivel az inspirációs ebből táplálkozik: fordításokat és parafrázisokat fogok közölni, illetve a velük kapcsolatos eszmefuttatásaimat találhatod majd meg.
  2. A második szál az inspirációs asztrológia elmélete lesz: a tervek szerint itt, a blogon ki fogom fejteni a teljes rendszert, így akár meg is tanulhatod az inspirációs asztrológia nyelvét.
  3. A harmadik szál az esettanulmányoké: alkalmi kérdéseket, születéseket, napi és havi újraszületéseket fogok közreadni, bemutatva az asztrológiai eljárás és tréning működését a gyakorlatban.
  4. Végül a negyedik szál egy filozofikus gondolatmenet lesz: itt írok majd az inspirációs asztrológia és tréning filozófiai hátteréről, így a „mi a boldogság és hogyan érhető el?” kérdéséről.

A blog folytatódik az ünnepek után; addig is boldog karácsonyt kívánok!