A saját utamat járom 2.

Az előző bejegyzésben megtettem az első lépéseket: megvan az érvényes kulcskérdés, a hozzá tartozó időkép, és hoztam egy stratégiai döntést, miszerint a „Hogyan érthetem meg Tibi problémáját még jobban?” kérdést úgy fogom vizsgálni, mint állapotot, azaz a Halak óramutató képviselőjét, a Jupitert fogom elsősorban nézni.

tibi_ventilacio.png

Hatodik lépés: a főszereplő helyzetleírása

Az állapotok osztályába tartozó kérdéseknél elsősorban a főszereplő helyzetét vizsgáljuk, ami jóval nehezebb feladat, mintha a vele kapcsolatos történéseket néznénk. A helyzetnek három, egymással össze nem függő rétege van:

 1. a megjelenés, amely attól függ, hogy helyezkedik el a Naphoz képest;
 2. a szakaszhelyzet, vagyis hogy mi következik abból, hogy melyik szakaszban (jelben) található; és
 3. a területhelyzet, azaz azok a tanúbizonyságok, amelyeket a területi (házbeli) elhelyezkedés ad nekünk.

Nézzük meg, mit tudunk meg Jupiterről!

 1. Jupiter megjelenése: látható és előrehaladó, ami a dolgok normális állapota. Ebből nem derül ki semmi érdekes.
 2. Jupiter szakaszhelyzete: a Skorpióban van, idegenben, a karakterének nem megfelelő közegben. Itt sincs semmi feltűnő.
 3. Jupiter területhelyzete: a 9. területen találjuk, amelynél a kulcsszó a ’felfedezés’; ezt vehetjük testi síkon, mint utazás, lelki síkon, mint élménykeresés, vagy szellemi síkon, mint tanulmányok, összefüggések keresése. Ezzel talán már tudunk valamit kezdeni.

Jupiter 9. területi helyzete az első olyan jelzés, amelyet tanúbizonyságnak vehetünk. De mit kezdünk ezzel és a még várható tanúbizonyságokkal? Amikor az időtörténetet vizsgáljuk, akkor úgy teszünk, mintha egy színdarabot figyelnénk, amelyeket metaforikusan kell értelmezni. Jupiter a 9. területen nem más, mint egy felfedezéssel foglalkozó főszereplő. De mit jelent ez pontosan? Számos értelmezéssel előrukkolhatunk, de ezeket az értelmezéseket azonnal értékelnünk is kell egy háromfokú skálán: hogy valószínűek, lehetségesek vagy lehetetlenek-e.

Tibi nem utazik sehová, tehát a 9. terület testi síkon való értelmezése lehetetlen. Élményeket keres? Lehetséges, de nem valószínű, legalábbis a kérdés szempontjából nem ad semmi használhatót. Szellemi felfedezésben van? Igen, ez a legvalószínűbb értelmezés. Ennek fényében akár a nem megfelelő közegben való elhelyezkedést (Jupiter egy a rivális párthoz tartozó szakaszban, a Skorpióban) is értelmezni tudjuk: a felfedezés kissé kényelmetlen, talán mert mindenképpen ki kell mozdulnia a komfortzónájából.

Ezzel a tanúbizonysággal azonban nem jutottunk jelentősen előre. Az elemzés végén a tanúbizonyságokat mérlegre fogjuk tenni egy újabb szempontból, a rangsor szempontjából: hogy az adott tanúbizonyság fontos-e, vagy csak érdekes-e, vagy kifejezetten lényegtelen-e. A főszereplőnek a 9. területi és Skorpió szakaszbeli helyzetből fakadó tanúbizonyságai leginkább csak az ’érdekes’ kategóriába tartoztak – láthatósága és előrehaladása pedig a ’lényegtelen’ kategóriába tartozott –, de ezzel a vizsgálati ág végére is értünk. Tehát hogyan tovább?

Hetedik lépés: a narrátor vizsgálata

Ha csak nem jut valamilyen más szerephet, minden időtörténetben van egy narrátor: Hold. Hold írja le a valós főszereplő lelki és szellemi reakcióit, mutatja meg az okokat és a következményeket, az események lefolyását, egyszóval az időtörténetek jelentős részében érdemes megvizsgálnunk a narrátor tanúbizonyságait is. Ez éppen egy ilyen történet, hiszen valójában nem az az érdekes, hogy Tibi mivel foglalkozik, hanem hogy ezek milyen érzéseket váltanak ki belőle.

A narrátor helyzetét nézzük először:

 1. A narrátor látható, ez a tanúbizonyság teljesen lényegtelen.
 2. A narrátor a Skorpióban, vagyis mélyponton (bukásban, kázusban, fall helyzetben) van. Ez már sokkal érdekesebb, fontosnak tűnő tanúbizonyság.
 3. A narrátor a 9. területen, a felfedezés területén van. A főszereplő már elemzett tanúbizonyságához képest nem tudunk meg semmi újat.

Az általam használt ’mélypont’ kifejezés elég jól írja le Tibi lelkiállapotát, de a mélyponthoz egyébként is a ’határtalan rabság’, ’silányság’ képzetei tartoznak. Ezt a tanúbizonyságot többféleképpen is lefordíthatnánk: Tibi úgy éli meg a helyzetét, mintha tehetetlen vagy motiválatlan lenne, vagy úgy érzi, hogy nem elég jó. A beszélgetés alapján a motiválatlanságot és az önértékelés zavarait mint olvasatokat azonnal kizártam, viszont a tehetetlenség már sokkal frappánsabb, valószínű értelmezést ad: úgy érzi, hogy ez az ő rögös és keserves útja, ez az ő sorsa.

A narrátor helyzete után sort keríthetnénk a történések vizsgálatára is: az a játékos, akitől Hold távolodik, mutat rá az okokra vagy azokra a tényezőkre, amelyek a jelenlegi helyzethez vezettek, míg az a játékos, akihez Hold közeledik, jelzi a következményeket és a történetben hamarosan szerepet kapó tényezőket. Itt a narrátor Nap hatszögétől (szextiljétől) távolodik, míg szakaszváltás után Marssal fog szintén hatszögű kapcsolatot létesíteni. Vagyis ezen a ponton lehet, hogy akár két újabb szereplőt is bevonunk a történetbe a főszereplő mellé. (A narrátor nem különálló szereplő, csak segít a történetet értelmezni.)

A nagy kérdés mindig az, hogy erre szükség van-e: ugyanis minél több szereplő ténykedéseit figyeljük, annál valószínűbb, hogy a lényeg elsikkad. Itt máris elgondolkodtató, hogy a narrátor csak szakaszváltás után fog kapcsolatot létesíteni Marssal, vagyis könnyen lehet, hogy ez a jelzés a történetünk jelenlegi fejezetén túlmutat. Ráadásul ezen a ponton újabb kihívásokkal találkozunk: tudjuk, hogy Nap jelzi az okokat vagy a jelenlegi helyzethez vezető tényezőket (személyeket, dolgokat, eseményeket stb.), Mars pedig a következményeket és a történetben hamarosan szerephez jutó tényezőket, na de pontosan kik vagy mik ők? Hogy erre a kérdésre választ adhassunk, szereplőazonosításra van szükség, ami elkerülhetetlen, ha újabb szereplőket léptetünk be.

Az elemzés kezdetén mindig van egy, kettő vagy ritkán több szereplőnk, akikről pontosan tudjuk, hogy kik, ezért azt vizsgáljuk, hogy mit csinálnak. A szereplőazonosításnál viszont fordítva járunk el: miután megvizsgáltuk, hogy a bevont új szereplő mit csinál, megpróbáljuk kitalálni, hogy kit vagy mit is formálhat meg. A szereplőazonosítás nehéz ügy, de ha már a bevonandó szereplő helyzetét ismerjük, három lépésben általában eljutunk a megoldásig:

 1. valamelyik szereplővel való kapcsolat vagy viszonyulás alapján;
 2. területi képviselet alapján;
 3. saját karakter alapján.

Kezdjük először a Marssal!

Nyolcadik lépés: Mars helyzetleírása és azonosítása

Először Mars helyzetét írjuk le a szokásos sorrendben:

 1. Látható és előrehaladó; ez nem ad értékes tanúbizonyságot.
 2. A Vízöntőben, vagyis idegenben és a karakterének nem megfelelő közegben van, de még csak az első darabon (fokon), vagyis csak nemrég került át a Bakból, saját csúcspontjáról. Továbbá elhomályosul a leszálló holdcsomópont közelsége miatt. Ezek mindenképpen kiértékelendő jelzések.
 3. A 12. területen van, amely korlátozást és veszteséget jelent. Ezt is alaposan át kell gondolni.

Következményként vagy hamarosan belépő tényezőként tehát egy olyan szereplőt látunk, aki nemrég még a csúcsponton volt, határtalanul szabad vagy kiváló, most viszont már inkább semleges helyzetű, sőt, a homály miatt igazából nem az, aminek látszik, és a főszereplő számára korlátozásként vagy veszteségként jelenik meg.

Ezen tények ismeretében biztosabban nyúlhatunk az azonosításhoz:

 1. Mars és a főszereplő Jupiter között nincs közvetlen kapcsolat, viszont Mars Jupiternek a háziura. Ez már rögtön egy fontos tanúbizonyság, hiszen valami olyat fog képviselni, ami a valós főszereplő életét behatárolja a kérdés szempontjából. Már most elkezdhetünk gyanakodni, hogy Mars Tibi saját maga által választott karrierjét fogja jelezni, de a rend kedvéért végig kell mennünk a többi ponton is, hogy aztán vagy megerősítjük feltevésünket, vagy elvetjük azt.
 2. Mars képviseli a 2. területet (ingóságok és pénz) és a 9. terület (felfedezés). Ez utóbbi nem számít új felfedezésnek, viszont az a tény, hogy Mars jeleníti meg a pénzt is, megerősíti a feltevésünket, hogy a szereplőként belépő Marsot a karrierrel kell azonosítanunk. (A karrierlehetőségek egyébként a 10. területhez tartoznának, de itt nem szokványos karrierről beszélünk, hanem egy tanulási folyamatról.)
 3. Miután az azonosításon már túl vagyunk, feltehetjük a kérdést, hogy vajon szükséges-e a Mars saját karakterét is bevonnunk. Megtehetjük, mivel további tanúbizonyságokhoz fog vezetni.

Mars alapkarakterét tekintve egy szűkítő (ezt a régiek ’kártevőnek’ mondanák), mert a lehetőségeinket szűkíti azzal, hogy hajlamos túl impulzív módon, kiszámíthatatlanul viselkedni. Egy marsi karrier veszedelmes fordulatokat, főként veszteségeket tartogat, ráadásul úgy, hogy ebben az időtörténetben éppen ellenzéki (nappali időtörténetben vagyunk, míg Mars az éjjeli párt tagja), vagyis ő az ügyeletes rosszfiú.

Ezt a karakter önmagában nem rossz, hiszen például egy kiváló ketrecharcos válna belőle. Sőt, akár lehetnének olyan tényezők is, amelyek a valós főszereplőnk szolgálatába állítják, de sajnos itt nem látunk ilyet: a karakterének nem megfelelő közeg, az elhomályosulás csak felerősíti a kiszámíthatatlanságát, és ez kudarcokban és anyagi veszteségekben csapódik le, ahogy a 2. és 9. terület képviselőjeként a 12. területen jelenik meg.

Kilencedik lépés: Jupiter és Mars karakterének összevetése és Jupiter eszköze

A karrierrel kapcsolatos nehézségekre vonatkozó tanúbizonyságokat még jobban megérthetjük, ha a főszereplő Jupiter és a karriert megformáló Mars karakterbeli különbségeit sem hagyjuk figyelmen kívül. A játékosok (bolygók) bizonyos szempontból hasonlóak, más szempontból különbözőek egymástól, megint más szempontból pedig egymással ellentétes karakterűek. Jupiter és Mars mindketten önállóak (a Földhöz képest külső bolygók), irányításra termettek és kreatívak (tüzes és vizes szakaszokat uralnak), de míg Jupiter karaktere a gyarapodással és kiegyensúlyozottsággal, úgy Mars karaktere a pusztítással és kiegyensúlyozatlansággal rokon.

Az időtörténet szerint egy újabb szakaszban (Hold csak szakaszváltás után találkozik Marssal), vagyis akkor, amikor Tibi karrierjének egy újabb szakasza kezdődik el – minden bizonnyal akkor, amikor majd ténylegesen elindítja a felépülőben lévő vállalkozását –, előre nem látható veszteségekkel, kudarcokkal és csalódásokkal kell szembesülnie. Jupiter és Mars karakterének összehasonlítása azonban ahhoz is kulcsot ad, hogy miként lehet ezt jól átvészelni. Nyilván nem Jupiter Marssal ellentétes karaktervonásaira kell építeni, hiszen az csak kiélezné a feszültséget, hanem azokra, amelyek a Marssal közösek: vagyis határozott, de a körülményekhez illeszkedő, kreatív irányításra.

Ehhez az értelmezéshez ad még egy támogató tanúbizonyságot egy olyan tényező, amelyet eddig nem vizsgáltunk. Jupiter azon a darabon áll, ahol a Zubeneschamali nevű állócsillag, a Mérleg Északi Serpenyője tartózkodik. Az állócsillagokat a szereplőink eszközként használhatják fel: a kék, így jupiteri jellegű Mérleg Északi Serpenyőjét mint igazságosságot, pártatlanságot és udvariasságot.

Ezzel a narrátor közeledéséből fakadó tanúbizonyságok végére is értünk, vizsgálódásunkat tehát folytathatnánk Naptól való távolodásával. Ismét csak ugyanazokat a lépéseket kellene végrehajtanunk: leírni Nap helyzetét és a tanulságokat felhasználva az azonosítási lépéseket végigvinni. De erre most nem fogok kitérni, mert az adott ügyben semmilyen fontos vagy érdekes tanúbizonyságot nem sikerült felfedeznem.

Már csak egyetlen lehetséges elemzési lépés maradt hátra: erről, az elemzést követő záró lépésekről és a tanulságokról a következő bejegyzésben fogok írni.